گزارش کار گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه شهرستان جویبار

 

طرح درس سالانه:ادبیات فارسی(2)

پایه:دوم دبیرستان

نیم سال اوَل تحصیلی:88-1387

هدف کلی:آشنایی با متون نظم ونثر

 

تهیه و تنظیم از:کاظم نامدار

ماه

جلسه

درس

عنوان درس

اهداف درس

فعالیت های دیگر

 

مهر

یکم

درس اوَل

الهی-همای رحمت-بیاموزیم(تلمیح)

آشنایی با تحمیدیه و متون ادبی با این مضمون-آموختن تلیمح

بحث درباره ی شخصیت های ادبی:خواجه عبدالله انصاری-شهریار و جایگاه آن ها در تحمیدیه سرایی

 

دوم

درس دوم

ادبیات حماسی-رستم واشکبوس-بیاموزم(واج آرایی)

حماسه های طبیعی و مصنوع-حماسه سرایان بزرگ ایران و جهان-آشنایی با واج آرایی

اجرایی نمایش رزم  رستم و اشکبوس-بحث درباره ی شخصیت های اصلی درس

 

سوم

درس سوم

حمله ی حیدری

آشنایی با سرایندگان و متون برجسته ی حماسه ی مصنوع

اجرای نمایش جنگ حضرت علی(ع)وعمرو بن عبدود-مقایسه  آثار مختلف باموضوع  مبارزه ی حضرت علی(ع)درجنگ خندق

 

چهارم

مرور درس های قبل

بررسی و رفع مشکل درس های قبل

مرور و تثبیت درس های قبل

امتحان مستمر

 

آبان

پنجم

درس چهارم

ادبیات نمایشی-بچه های آسمان

آشنایی با ادبیات نمایشی جدید،فیلم نامه،نمایش نامه و پدیدآورندگان نامی این نوع ادبی

نمایش فیلم بچه های آسمان و نقد و بررسی آن در قالب بحث گروهی-گفتگو درباره  آثار مجید مجیدی

 

ششم

درس پنجم

ادبیات فارسی معاصر-کباب غاز-بیاموزیم(کنایه)

آشنایی با ادبیات داستانی معاصر،نویسندگان و نمونه های برجسته ی آن

تحقیق درباره ی تأثیر جمال زاده در داستان نویسی معاصر و ارائه ی گزارش آن در کلاس

 

هفتم

درس ششم

گیله مرد

آشنایی با نمونه های برجسته ی ادبیات داستانی معاصرو جریان داستان نویسی در قبل از انقلاب

گفتگو درباره ی شخصیت ادبی بزرگ علوی و آثار او و جایگاهش در تغییر شیوه ی نویسندگی معاصر

 

هشتم

 مرور درس های قبل

بررسی و رفع مشکل درس های قبل

مرور و تثبیت درس های قبل

امتحان میان نوبت اوَل

 

آذر

نهم

درس هفتم

سووشون-حفظ شعر(آواز عشق)

آشنایی با نمونه های برجسته ی ادبیات داستانی و جریان داستان نویسی معاصر

بحث درباره ی کاربرد عناصر محلی درداستان های معاصر-نمایش فیلم داستان سیاوش ونقدوبررسی آن

 

دهم

درس هشتم

ادبیات پایداری-کلبه ی عمو تم-تو را می خوانم

آشنایی بانمونه های برجسته ی ادبیات پایداری و آفرینندگان این گونه آثار در ادبیات جهان

اجرای متن درس به صورت نمایش از جانب دانش آموزان

 

یازدهم

درس نهم

در بیابان های تبعید-از یک انسان-حفظ شعر(رباعیات خیام)

آشنایی با چهره ها و نمونه های برجسته ی ادب مقاومت فلسطین

بحث تطبیقی درباره ی ادب مقاومت فلسطین و ادبیات پایداری مردم ایران

 

دوازدهم

 مرور درس های قبل

بررسی و رفع مشکل درس های قبل

مرور و تثبیت درس های قبل

بررسی نمونه سوالات سال های قبل

 

دی

سیزدهم

درس دهم

ادبیات جهان-دخترک بینوا

آشنایی با نویسندگان وآثار ارزنده ی ادبیات جهان

نمایش بخش هایی از فیلم بینوایان-بحث درباره ی ویکتور هوگو و آثار او

 

چهاردهم

درس یاز دهم

هدیه ی سال نو-مائده های زمینی

آشنایی با نمونه های برجسته ادبیات جهان

بررسی محتوایی متن های درس و تحلیل جذابیت های ادبی و هنری آن-معرفی نمونه آثار از این نوع در ادب فارسی

 

پانزدهم

امتحان های نوبت اوَل

 

شانزدهم

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه نوزدهم فروردین ۱۳۸۸ساعت 10:30  توسط رضاکریمی لاریمی - کاظم نامدار |